Welcome, Anonymous Guest!  

Medeso voor:
  • medische verklaringen (voor o.a. aanvraag curatele, mentorschap etc.)
  • wilsbekwaamheid beoordelingen
  • second opinion AWBZ-zorg

Medeso werkt met:

  • eenvoudige aanvraagwijze en snel antwoord
  • onderzoek volgens duidelijke kwaliteitscriteria door deskundige artsen
  • duidelijke rapportage naar de aanvrager
  • snelle afhandeling

News

[  |  Archive ]

Medeso per januari 2010 officieel van start

Vanaf januari 2010 is de samenwerking tussen vijf specialisten ouderengeneeskunde formeel bezegeld.
Daarmee is de regio Kennemmerland, Zaanstad en Amsterdam e.o. een maatschap rijker.

Published: Dec 29, 2009 - 09:18 PMSpecialisten ouderengeneeskunde

Dhr. J. van Bracht
Dhr. M. Gigengack
Mw. M. Heems
Dhr. R. Helle
Mw. A. de Jonghe